seal

Court Case Record Search California, CA/Shasta CountyTitle:CULBERTSON, JUSTINE DEBORAH ANN

state

Case Number:MCRDINTR18-0022344-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:WILLINGHAM, CAPRIETTA LUCIA

state

Case Number:MCRDINTR18-0022345-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:KUNCHAM, ANIL

state

Case Number:MCRDINTR18-0022346-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:SPECTOR, HOWARD OWEN

state

Case Number:MCRDINTR18-0022347-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:BENNETT, BRANDON CHAD

state

Case Number:MCRDINTR18-0022348-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:SUMMERS, NICHOLAS JAMES

state

Case Number:MCRDINTR18-0022349-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:GONZALEZ, CHRISTINE MADELYN

state

Case Number:MCRDINTR18-0022350-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:RODASSERRA, LUIS ALBERTO

state

Case Number:MCRDINTR18-0022351-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:LOPEZMOSQUITO, ADRIANA ELSIE

state

Case Number:MCRDINTR18-0022352-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:LABIDI, BILEL

state

Case Number:MCRDINTR18-0022353-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:NIGHTSER, ANNA M

state

Case Number:MCRDINTR18-0022354-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:KLEIN, HAYDEN ANDREW

state

Case Number:MCRDINTR18-0022355-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:MERTE, JENNIFER LEA

state

Case Number:MCRDINTR18-0022356-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:FURLONG, BRIAN WALTER

state

Case Number:MCRDINTR18-0022357-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:STARKS, SAMANTHA NICHOLE

state

Case Number:MCRDINTR18-0022358-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:CHOATE, JUSTICE

state

Case Number:MCRDINTR18-0022359-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:LAMONT, JOHN ROBERT

state

Case Number:MCRDINTR18-0022360-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:OLSEN, KATHLEEN THERESE

state

Case Number:MCRDINTR18-0022361-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:MATIASNIN, RODNIELL

state

Case Number:MCRDINTR18-0022362-001

Field Date:10/19/2018
Close Date:

Title:HICKOK, DANIEL LEE

state

Case Number:MCRDINTR18-0022363-001

Field Date:10/19/2018
Close Date: